KONSTANTNA VISOKA USPEŠNOST ZDRAVLJENJA

ODLIČNI REZULTATI S POMOČJO NAJMODERNEJŠIH POSTOPKOV, OPREME IN VRHUNSKE EKIPE USPOSOBLJENIH STROKOVNJAKOV.


Zahvaljujoč našim izkušenim embriologom, ki so sposobni izbrati kvalitetno seme za ICSI metodo, nam je uspelo doseči od 85 do kar 100% stopnjo oploditve. Zaradi visoke stopnje oploditve in posledično večjega število ustvarjenih zarodkov, so večje tudi možnosti za uspešno izbiro primernih zarodkov za prenos, kasneje pa tudi za zamrznitev nadštevilnih kakovostnih zarodkov, ki jih lahko uporabimo pri naslednjem prenosu. Da bi zagotovili najboljše možne rezultate zdravljenja, dajemo poudarek kakovostni stimulaciji tako darovalke kot tudi prejemnice.

Zahvaljujoč mikromanipulaciji sta oploditev jajčnih celic in nadaljnje gojenje ustvarjenih zarodkov pod neprekinjenim spremljanjem nadzornega sistema. Naše pare dnevno obveščamo o razvoju njihovih zarodkov v vseh petih dnevih gojenja. Namen neprekinjenega nadzorovanja zarodkov in VSAKOKRATNEGA gojenja zarodkov do petega dne, je, gojenje čimbolj približati fiziološkim zahtevam zarodka. Na takšen način dosežemo visoke stopnje uspešnosti postopkov, ki privedejo do rojstva zdravega otroka.

 

67%Stopnja uspešnosti našega donorskega programa

Stopnja uspešnosti zdravljenja pacientk v našem donorskem programu je bila lani pri prenosu zarodkov v svežih ciklih kar 67%. Rezultat uspešnosti vključuje samo nosečnosti, potrjene z ultrazvočno preiskavo, t. i. klinične nosečnosti, ne pa tudi kemičnih nosečnosti (ki temeljijo na osnovi pozitivnega urinskega testa).

Spodnji diagrami prikazujejo dva različna tipa zdravljenja v našem donorskem programu: cikle z darovanimi jajčnimi celicami (OD) in cikle z darovano tako jajčno celico kot tudi darovanim semenom, t. i. cikle z darovanimi zarodki (DE). Zdravljene ženske smo glede na starost razdelili v tri katerogorije. stare do 40 let (< 40), od 40 do 45 let (≤ 45) in stare nad 45 let (> 45). 90% donorskih ciklov je bilo spremljanih z metodo, imenovano neprekinjeno nadzorovanje zarodkov, izvedeno s pomočjo EMBRIOSKOPA. Zahvaljujoč tej metodi smo lahko izbirali za prenos le najboljše zarodke, in posledično pristali med klinikami z najboljšimi rezultati v Evropi.

Glede na dobro pripravo darovalk v donorskem programu in zahvaljujoč pridobitvi zadovoljivega števila kvalitetnih jajčnih celic na punkciji za naše prejemnice, smo uspeli zamrzniti dodatne visoko kakovostne zarodke kar v 71% naših IVF ciklov z darovanimi jajčnimi celicami (OD). V donorskem programu z darovanimi jajčnimi celicami in darovanim semenom (prenos darovanega zarodka – DE) pa smo v vseh ciklih uspeli zamrzniti vsaj dva dodatna zarodka.

 

 

53%Stopnja uspešnosti našega FET donorskega programa (prenosa zamrznjenih darovanih zarodkov)

Stopnja uspešnosti prenosa zamrznjenih zarodkov v našem donorskem programu je bila pri prenosu 2 darovanih zarodkov (2 DE) 53 %, pri prenosu enega darovanega zarodka (1 DE) pa 47%. Darovani zarodki so bili ustvarjeni posebej za potrebe donorskega programa. Vsi darovani zarodki so bili izbrani in zamrznjeni samo, če so se brezhibno razvijali. Njihov razvoj smo spremljali z metodo neprekinjenega nadzorovanja zarodkov med njihovim gojenjem v EMBRIOSKOPU.

Vsi zarodki so bili zamrznjeni na peti dan gojenja, ko so dosegli stopnjo blastociste. Rezultata uspešnosti vključujeta samo nosečnosti, potrjene z ultrazvočno preiskavo, t. i. klinične nosečnosti, ne pa tudi kemičnih nosečnosti (ki temeljijo na osnovi pozitivnega urinskega testa).

 

 

58%Stopnja uspešnosti ciklov z lastnimi reproduktivinimi celicami pacientov

Stopnja uspešnosti IVF postopka na naši kliniki z uporabo lastnih reproduktivnih celic pacientov (jajčnih celic in semena) se začne s 36% pri ženskah, starih 37-40 let, in doseže 58% pri ženskah, starih 37 ali manj.

Zdravljenje neplodnosti z uporabo lastnih ženskih zarodnih celic(jajčec), ni priporočljivo za ženske starejše od 40 let, zaradi visoke visoke verjetnosti kromosomskih nepravilnosti pri zarodku. Zdravljenje z jajčeci darovalcev je mogoče.