SMO EDINA KLINIKA V ČEŠKI REPUBLIKI, KI UPORABLJA KOMPLEKSNI ELEKTRONSKI NADZORNI SISTEM IMT MATCHER®.

IMT MATCHER JE SOFISTICIRAN ELEKTRONSKI NADZORNI SISTEM, KI BELEŽI VSE POSTOPKE ZDRAVLJENJA, PREVERJA UJEMAJOČO SE IDENTITETO UPORABLJENIH VZORCEV IN NAPRAV TER VODI DELOVNE POSTOPKE. 


PREDSTAVITEV SISTEMA MATCHER®, KI GA UPORABLJA KLINIKA REPROGENESIS

Vedno naredimo največ za to, da bi zagotovili, da so vsi procesi poteka vašega zdravljenja nadzorovani, natančno identificirani in evidentirani. Trudimo se, da bi bili ti ukrepi vedno bolj učinkoviti, zato kot edina klinika v Češki republiki na novo uporabljamo unikatni kompleksni elektronski nadzorni sistem procesov zdravljenja IMT Matcher®.

Potek zdravljenja je pod strogim nadzorom ne le vseh delavcev laboratorija in uvedenih postopkov nadziranja, po novem ga nadzoruje tudi nadorni elektronski sistem, ki preverja pravilno identifikacijo danih podatkov, izvaja njihov stalni nadzor v posameznih korakih zdravljenja (na primer identifikacija laboratorijske epruvete, ki jo delavec laboratorija ravno upravlja) z uporabo unikatne identifikacijske številke z dodeljenimi in overjenimi osebnimi podatki, ki se večkrat preverjajo, nadzorujejo in evidentirajo med potekom celega postopka zdravljenja.

KAJ JE MATCHER®?

Matcher® je priznan kompleksni elektronski nadzorni sistem, ki ga uporabljajo vodilni svetovni centri asistirane reprodukcije. Gre za kombinacijo sofisticirane tehnične opreme, izjemne programske opreme, identifikacije s pomočjo črtnih kod in tehnologije upodabljanja, ki neprekinjeno beleži in nadzira identiteto pacientov in vzorcev, ki se uporabljajo v vsakem koraku zdravljenja in te zapise evidentira.

Nekateri izmed osnovnih procesov, ki so s pomočjo sistema Matcher® pod stalnim elektronskim nadzorom in evidenco:

  • Identiteta pri odvzemu jajčec, spermijev ali pri prenosu embrijev.
  • Označevanje vseh laboratorijskih posod, ki se uporabljajo v okviru vašega zdravljenja.
  • Delo embriologa s spermiji, jajčeci, embriji.
  • Gibanje embrijev v poteku kultivacije.
  • Identifikacija in nadzor jajčec, spermijev in embrijev pri procesih odmrzovanja.

ALI UVEDBA SISTEMA MATCHER® POMENI SPREMEMBO V ZDRAVLJENJU?

Na začetku zdravljenja vam bo izdana identifikacijska varnostna kartica v velikosti kreditne kartice. Fotografija in unikatna črtna koda na tej kartici bosta skozi celoten potek zdravstvenih in embrioloških procesov namenjeni potrjevanju vaše istovetnosti.

Črtna koda z vašimi osebnimi identifikacijskimi podatki je namenjena nadzoru identifikacije in oznak vseh zarodnih celic, ki se uporabljajo v povezavi z vašim zdravljenjem in stalno beležijo njihovo gibanje. Sofisticiran nadzorni elektronski sistem Matcher® je implementiran neposredno v delovne površine embriologov in andrologov, tako spremlja delo z vsemi napravami in mediji in to delo evidentira. 

Prav tako se s pomočjo sistema Matcher® nadzoruje tudi proces kriokonzervacije in odmrzovanja spermijev, jajčec in embrijev.

MATCHER® V LABORATORIJIH

Medtem ko ne boste mogli videti postopkov, ki se izvajajo v poteku zdravljenja v laboratoriju, ste lahko vseeno prepričani, da se vsak izvedeni postopek nenehno nadzira, opazuje, beleži in evidentira.

KAJ SE ZGODI, ČE POZABITE SVOJO IDENTIFIKACIJSKO VARNOSTNO KARTICO?

Bodite brez skrbi, na osnovi predložitve osebnega dokumenta in njegove overitve vam bomo izstavili nadomestno kartico iz vaše zdravstvene kartoteke, ki je del našega nadzornega sistema in sistema Matcher®.

ALI PRI UPORABI SISTEMA MATCHER OBSTAJAJO KAKŠNA TVEGANJA?

Ne, Matcher® je pasiven sistem, ki nikakor ne bo vplival na vaš zdravstveni cikel. Prav nasprotno je zasnovan tako, da bi pomagal odstraniti vsa možna tveganja pri delu s človeškimi celicami.